مخصوص درزگیر تابلو برق

sealant_electrical_switchgearsealant_electrical_switchgear

مخصوص درزگیر تابلو برق

  • sanat@ad1 
برای درزگیری تابلوهای برق فشار ضعیف یا فشار قوی، تابلو های کنترل، قطعات خودرو و سایر موارد.