دستگاه های خط تولید که به عنوان سرمایه ثابت شناخته می شوند :دستگاه ها و لوازم تولید فیلتر بستگی به نوع فیلتر و مواد تشکیل دهنده از انواع و اقسام گوناگون و با تنوع دستی – نیمه اتوماتیک و اتوماتیک تقسیم می شود که جزئی از پرکارآمدترین آنها به شرح زیر می باشد :
نام دستگاه  وظیفه
 چین کن چین کردن کاغذهای صافی – پلی استر – کتان – نمد
 اره برقی برش کاغذ صافی – نمد و توری های نسوز
 نقطه جوش اتصال فلزات به یکدیگر
 گیوتین برش ورق و توری و به طور کل برش فلزات
 تونل پخت به صورت میز کار حرارت غیر مستقیم – تونل حرارتی و فویل حرارتی و دستگاههای مکانیزه پخت
 مواد ریز قالب ریزی مواد پلاستیک
 میکسر ترکیب شیرابه با بسپاره p.v.c یا ترکیب انواع چسب و رزین
پرسبه صورت پرسهای هیدرولیک – ضربه ای برای خم کاری و قالب سازی به کار می رود
شیلینگ وکیوموظیفه بسته بندی با فرم های دلخواه
پانچروظیفه پانچ ورق فلزی
دستگاه چسبچسب کاغذ صافی ها